Eksperci ONZ: klęska głodu w całej Strefie Gazy

We wtorek 9 lipca panel ekspertów ONZ ogłosił, że klęska głodu rozprzestrzeniła się na całą Strefę Gazy. W maju pisaliśmy o klęsce głodu w północnej części Strefy. Eksperci, wśród nich Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich Francesca Albanese i Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Prawa do Żywności Michael Fakhri, powiedzieli we wspólnym oświadczeniu, że Izrael celowo głodzi Palestyńczyków, co stanowi formę ludobójczej przemocy. Wezwali społeczność międzynarodową do priorytetyzowania dostarczania pomocy humanitarnej drogą lądową, położenia kresu oblężeniu Strefy Gazy przez Izrael i wprowadzenia rozejmu. Panel ekspertów stwierdził również, że brak adekwatnej reakcji społeczności międzynarodowej na sytuację w Gazie jest równoznaczny z byciem współwinnym ludobójczym działaniom Izraela. Oficjalne stwierdzenie klęski głodu w Gazie byłoby istotnym dowodem w toczących się sprawach w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości i Międzynarodowym Trybunale Karnym w związku z działaniami Izraela w Strefie Gazy.

Według Zintegrowanej Skali Klasyfikacji Faz Bezpieczeństwa Żywieniowego (Integrated Food Security Phase Classification, IPC), oficjalnego narzędzia ONZ do określania, czy na danym terytorium panuje klęska głodu, obecnie zagrożona jest nią cała Strefa Gazy. W tym momencie całe terytorium jest w fazie 4, czyli w fazie kryzysu humanitarnego. Oznacza to ekstremalnie niski poziom dostępu do żywności, co wiąże się z poważnym niedożywieniem i zwiększoną śmiertelnością. W fazie 5, czyli fazie katastrofalnej klęski głodu, znajduje się obecnie 22% całej populacji. Według przewidywań IPC do września 2024 r. głodować będzie 96% populacji Gazy.

Eksperci ONZ uważają, że klęska głodu już obejmuje całą Strefę. Francesca Albanese zwróciła uwagę, że od końca maja z głodu zmarło już troje palestyńskich dzieci w środkowej i południowej części Strefy Gazy. Według Albanese śmierć głodowa choćby jednego dziecka oznacza, że na danym obszarze panuje głód i że zostały zniszczone struktury zdrowotne i społeczne. Od października w całej Gazie z głodu i niedożywienia zmarło łącznie 33 dzieci.

Według artykułu opublikowanego kilka dni temu w prestiżowym czasopiśmie medycznym „The Lancet” liczba ofiar śmiertelnych, które można przypisać izraelskiej inwazji na Gazę, może wynosić aż 186 tys. (7,8% populacji), włączając bezpośrednie ofiary działań wojennych i ofiary pośrednie towarzyszącego im kryzysu humanitarnego, w tym braku wody, pożywienia, odpowiedniego schronienia i opieki medycznej. Czynniki te będą powodować zwiększoną śmiertelność wśród ludności Strefy Gazy jeszcze długo po zakończeniu inwazji. Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia w Gazie mówią obecnie o 38 tys. udokumentowanych ofiar. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że również śmiertelnych ofiar wywołanej przez Izrael klęski głodu jest więcej niż dotychczas udokumentowano.

(Al Jazeera [1], [2], IPC, OHCHR, Lancet)

Kropla drąży skałę! Twoje zaangażowanie ma znaczenie. Pomóż w promocji tego portalu. Udostępnij proszę:
Ewa Potępa
Ewa Potępa
Artykuły: 16
Skip to content