171 dzień inwazji izraelskiej na Strefę Gazy (25.03.2024) – podsumowanie dnia

Liczba palestyńskich ofiar od 7 października 2023 r.:
  • Ponad 32 333 ofiary śmiertelne i co najmniej 74 694 osoby ranne według danych Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy
  • Ponad 435 ofiar śmiertelnych na okupowanym Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie według danych Ministerstwa Zdrowia Autonomii Palestyńskiej (Mondoweiss)

Rezolucja ONZ w sprawie zawieszenia broni

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni na czas Ramadanu, natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia zakładników oraz do zwiększenia przepływu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Prawie wszystkie kraje członkowskie poparły rezolucję. Od głosu wstrzymały się jedynie Stany Zjednoczone, które tym razem nie skorzystały z prawa weta na korzyść Izraela. (ONZ)

Sekretarz Generalna Amnesty International, Agnès Callamard, w odpowiedzi na rezolucję dodała, że rezolucja musi zostać „wdrożona natychmiast i prowadzić do trwałego zawieszenia broni”. Amnesty wzywa także do „natychmiastowego wprowadzenia kompleksowego embarga na broń oraz do wywarcia politycznej presji, która doprowadzi do trwałego zakończenia walk i zmiany tragicznej sytuacji w Gazie”. (Amnesty)

Reakcją izraelskiego premiera, Benjamina Netanjahu, na brak amerykańskiego weta było odwołanie delegacji dyplomatycznej do Waszyngtonu, która miała na celu omówienie alternatyw dla planowanej inwazji lądowej w Rafah – mieście na południu Strefy Gazy na granicy z Egiptem, gdzie schronienie przed bombardowaniami znalazło około 1,5 mln osób, w tym przymusowo wysiedlonych z pozostałych części Strefy. (Reuters)

Z kolei Becalel Smotricz, minister finansów w rządzie Netanjahu, po głosowaniu Rady ONZ opublikował wpis na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter): „Nie spoczniemy aż do zwycięstwa i powrotu uprowadzonych”. (Becalel Smotricz)

Minister spraw zagranicznych, Izrael Katz, także opublikował swoją reakcję: „Państwo Izrael nie zawiesi broni. Zniszczymy Hamas i będziemy kontynuować walkę, aż wszyscy zakładnicy wrócą do domu”. (Izrael Katz)

Głębokie zaniepokojenie” Macrona

Jeszcze przed przyjęciem przez ONZ rezolucji o zawieszeniu broni prezydent Francji, Emmanuel Macron, oznajmił podczas rozmowy telefonicznej z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu, że przesiedlenie ludności z Rafah w południowej części Strefy Gazy stanowiłoby zbrodnię wojenną, wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni i otwarcia wszystkich lądowych przejść granicznych oraz wyraził „głębokie zaniepokojenie” sytuacją w szpitalu Al-Szifa, Poinformował również o zamiarze złożenia projektu rezolucji wzywającej do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, co miałoby stanowić pierwszy krok ku rozwiązaniu dwupaństwowemu, w którym nadzór nad częścią palestyńską miałaby sprawować Autonomia Palestyńska. (Al-Monitor)

Nikaragua oskarża Niemcy

Nikaragua wniosła do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oskarżenie przeciwko Niemcom o naruszenie zobowiązań wynikających z Konwencji o ludobójstwie z 1948 r., tj. o współudział poprzez dostarczanie sprzętu wojskowego do Izraela i zmniejszenie funduszy dla UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) działającej w Strefie Gazy. Nikaragua domaga się zastosowania natychmiastowych środków tymczasowych. (Electronic Intifada)

Według nowego raportu SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) „Niemcy odpowiadają za 30% izraelskiego importu broni”, plasując się na drugim miejscu za Stanami Zjednoczonymi, które zapewniają Izraelowi 69% dostaw broni. (SIPRI)

Aktywiści pozywają izraelskich żołnierzy

Propalestyńska organizacja March 30 Movement z siedzibą w Europie pozywa żołnierzy, którzy poza obywatelstwem izraelskim legitymują się także obywatelstwami krajów europejskich. Haroon Raza, prawnik March 30 Movement, tłumaczy, że celem organizacji jest dopilnowanie, aby osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne i ludobójstwo w Strefie Gazy zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Od początku izraelskiej inwazji grupa złożyła kilkanaście pozwów w sądach holenderskich i Międzynarodowym Trybunale Karnym. (Anadolu)

Najnowszy pozew złożony w MTK w ubiegły piątek przeciwko Yoelowi Ohnonie, francusko-izraelskiemu żołnierzowi, dotyczy zarzutu torturowania Palestyńczyków w Strefie Gazy. Postępowanie toczyć się będzie również we Francji. Ohonę udało się zidentyfikować na podstawie nagrania wideo, na którym widać żołnierzy izraelskich i grupę transportowanych palestyńskich mężczyzn z zawiązanymi oczyma i rękoma. Część uprowadzonych jest rozebrana do pasa. (March 30 Movement [1], [2] – nagranie żołnierza)

USA zarzuca Izraelowi przemoc seksualną

Izraelski generał Amir Avivi w wywiadzie na antenie radia 103FM oznajmił, że z zaskoczeniem przyjął oskarżenia jednego z urzędników Departamentu Stanu USA wobec armii Izraela o „systematyczne wykorzystywanie seksualne Palestynek”. Avivi zaprzeczył zarzutom, określając je mianem „kompletnie oderwanych od rzeczywistości” pomimo dotychczasowych relacji świadków i raportu ONZ, który informuje o tym, że Palestynki są „poddawane różnym formom przemocy seksualnej, włączając w to rozbieranie do naga i przeszukiwania przez izraelskich oficerów”. Według raportu „co najmniej dwie zatrzymane Palestynki zostały zgwałcone, a innym grożono gwałtem i przemocą seksualną”. (Middle East Eye, OHCHR)

Relacje ze szpitala Al-Szifa

Mohammed Asad, korespondent Middle East Monitor, nagrał relacje osób przymusowo wysiedlonych z okolic oblężonego przez wojsko izraelskie szpitala Al-Szifa. Jeden z mężczyzn w rozmowie wspomina o bombardowaniu okolic oddziału położniczego. Inny z kolei opowiada o ostrzeliwaniach z czołgu podczas prób ratowania rodziców spod gruzów pomimo trzymanej białej flagi. Wśród osób uciekających z rejonów szpitala Al-Szifa pojawiają się doniesienia o znęcaniu się nad ludnością cywilną, egzekucjach oraz przypadkach gwałtów i zabijania kobiet. (Middle East Monitor)

Bombardowanie banków

Palestyńskie Biuro Monetarne (Palestinian Monetary Authority) poinformowało, że ​​izraelskie bombardowania Strefy Gazy zniszczyły znaczną część banków. Otwarcie pozostałych oddziałów nie jest możliwe ze względu na trwające bombardowania, przerwy w dostawach prądu i brak gwarancji bezpieczeństwa, co przyczynia się do „bezprecedensowego kryzysu płynności gotówkowej” w sytuacji, kiedy większość bankomatów pozostaje nieczynna. (Palestinian Monetary Authority)

Przemoc na Zachodnim Brzegu

Kilka dni temu izraelska armia zastrzeliła Palestyńczyka na przystanku autobusowym w pobliżu żydowskiej osady Elazar na południe od Jerozolimy. Mężczyzna o imieniu David Ben Avraham, który według doniesień przeszedł na judaizm, w momencie wystrzału był nieuzbrojony i miał uniesione ręce. (Middle East Monitor)

W lutym br. organizacja Amnesty International poinformowała, że w samym tylko październiku i listopadzie ubiegłego roku z rąk izraelskich żołnierzy zginęło w ten sposób 20 osób, w tym siedmioro dzieci. (Amnesty)

Bezprawne zabójstwa są bezpośrednim skutkiem okupacyjnego apartheidu wykorzystującego m.in. segregację rasową, władzę wojskową czy wywłaszczenia ziemi, który został przeanalizowany i opisany w raporcie Amnesty International z 2022 r. (Amnesty)

Inny przykład nadużycia władzy wojskowej w stosunku do Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu miał miejsce w Hebronie, gdzie izraelski żołnierz spoliczkował stojącego przy sklepowej kasie chłopca, następnie ściągnął z niego koszulkę, po czym rozdarł ją na kawałki. Pretekstem do zastosowania przemocy miał być nadruk na koszulce chłopca przedstawiający karabin. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera sklepowa. (Middle East Monitor – nagranie)

Armia izraelska nie udzieliła komentarza w tej sprawie. Głos zabrał natomiast Itamar Ben-Gewir, izraelski minister bezpieczeństwa narodowego, który w swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) napisał, że „należy udzielić pełnego wsparcia żołnierzowi IDF, który zdjął z młodego terrorysty w Hebronie koszulkę podżegającą do mordowania Żydów” oraz że „żołnierz zachował się zgodnie z oczekiwaniami i wartościami IDF”. (Anadolu, Itamar Ben-Gewir)

Kropla drąży skałę! Twoje zaangażowanie ma znaczenie. Pomóż w promocji tego portalu. Udostępnij proszę:
Joanna Obruśnik
Joanna Obruśnik
Artykuły: 32
Skip to content